حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود

حکایتِ epub حال mobile گفتگو pdf با free احمد kindle محمود kindle حکایتِ حال book گفتگو با download حال گفتگو با ebok حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود PDFمی‌مانم اما هم عجله داشتم و هم تحمل انتظارم برایم سخت بود کتاب سه جلدی خوانده بودم و تمام صحنه‌هایش در جانم بود و گرم موضوع بودم سه ماه بعد وقتی دیگر دست از این خیال شسته بودم، این خبر خوش به من داده شد که فکر‌هایم را کردم، برای گفت‌و‌گو آماده‌امکتاب‌ها، یادداشت‌ها، ضبط صوت و نوار‌ها را برداشتم و به دیدار احمد محمود رفتمقرار بر این شد که هفته‌ای یک روز مشخص و هر بار سه، چهار ساعت حال گفتگو با PDF با هم حرف بزنیم پیشنهاد کردم نه روال معمول گفت‌و‌گوهای متداول را خاصی محبوس کنیم، از هر چه که دوست داریم حرف بزنیم، بدون ملاحظه و بدون احتیاط بعد من حرف‌ها را از ضبط صوت بر کاغذ بیاورم، جلسه بعد به او بدهم، تا خوانده، تصحیح و پیراسته شوند، و بعد دوباره آن‌ها را پاکنویس کنمیکی دو جلسه اول احساس می‌کردم احمد محدود در محذور است، نمی‌دانست عاقبت کار چه خواهد شد، نگران بود اما از جلسه سوم یا چهارم، ورق برگشت حرف‌ه.

➮ [Read] ➪ حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود By Ahmad Mahmoud ➺ – Blackswantea.co.uk با خواندن کتاب همسایه‌ها احمد محمود را شناختم نثر محکم و روان، تبحر در آفرینش فضا و شخصیت‌های داستان، فارسی ر[Read] حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود By Ahmad Mahmoud Blackswantea.co.uk با خواندن کتاب همسایه‌ها احمد محمود را شناختم نثر محکم و روان، تبحر در آفرینش فضا و شخصیت‌های داستان، فارسی ر با خواندن کتاب همسایه‌ها احمد محمود را شناختم گفتگو با MOBI نثر محکم و روان، تبحر در آفرینش فضا و شخصیت‌های داستان، فارسی راحت و بی‌پیرایه و درستش، مرا جزو خواننده‌های همیشگی کتاب‌هایش کرد با خواندن مدار صفر درجه مایل شدم تا درباره قصه‌های خودش، ‌قصه‌های دیگران، و در کل درباره ادبیات و وضع مملکتمان با او گفتگو کنمدرخواستم را به او گفتم و او رد کرد گفت تا به حال با کسی گفتگو و مصاحبه نکرده و آمادگی ندارد اصراری نکردم، چون لحن جواب – مثل نوشته‌هایش – آن چنان صریح و قاطع بود که می‌دانستم اصرار فایده‌ای ندارد حکایتِ حال Epub / فقط گفتم راجع به پیشنهاد من فکر کنید، عجله‌ای ندارم، و تأکید کردم تا هر وقت که بخواهید منتظر.

می‌مانم اما هم عجله داشتم و هم تحمل انتظارم برایم سخت بود کتاب سه جلدی خوانده بودم و تمام صحنه‌هایش در جانم بود و گرم موضوع بودم سه ماه بعد وقتی دیگر دست از این خیال شسته بودم، این خبر خوش به من داده شد که فکر‌هایم را کردم، برای گفت‌و‌گو آماده‌امکتاب‌ها، یادداشت‌ها، ضبط صوت و نوار‌ها را برداشتم و به دیدار احمد محمود رفتمقرار بر این شد که هفته‌ای یک روز مشخص و هر بار سه، چهار ساعت حال گفتگو با PDF با هم حرف بزنیم پیشنهاد کردم نه روال معمول گفت‌و‌گوهای متداول را خاصی محبوس کنیم، از هر چه که دوست داریم حرف بزنیم، بدون ملاحظه و بدون احتیاط بعد من حرف‌ها را از ضبط صوت بر کاغذ بیاورم، جلسه بعد به او بدهم، تا خوانده، تصحیح و پیراسته شوند، و بعد دوباره آن‌ها را پاکنویس کنمیکی دو جلسه اول احساس می‌کردم احمد محدود در محذور است، نمی‌دانست عاقبت کار چه خواهد شد، نگران بود اما از جلسه سوم یا چهارم، ورق برگشت حرف‌ه.

10 Comments on "حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود"

 • Behzad Sadeghi

  حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود حکایتِ epub, حال mobile, گفتگو pdf, با free, احمد kindle, محمود kindle, حکایتِ حال book, گفتگو با download, حال گفتگو با ebok, حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود PDFقبل از هر چیز بگم که بد نیست انتشارات معین کمی خلاقیت به خرج بده در طرح جلد کتاب های احمد محمود که همه تصویر ایشون رو بر جبین دارند، تنها با رنگ متفاوتی در پیش زمینه بسیار کتاب روان و زیبا و دوست داشتنی و پُری بوداحمد محمود تو این کتاب از زندگیش میگه و از کتابهاش و درباره ی نویسندگی حرف میزنه و درباره ی دیگران گاهی البته کم حرف میشه و لیلی گلستان انگار به زور باید از زیر زبانش حرف بیرون بکشه ولی در هر حال کتاب بی نظیری


 • Arman

  حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود حکایتِ epub, حال mobile, گفتگو pdf, با free, احمد kindle, محمود kindle, حکایتِ حال book, گفتگو با download, حال گفتگو با ebok, حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود PDFمصاحبه ای همدلانه با نویسنده ی کم حاشیه ی فقید، احمد محمود درباب داستان ها و کتاب های او


 • Mohsen

  حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود حکایتِ epub, حال mobile, گفتگو pdf, با free, احمد kindle, محمود kindle, حکایتِ حال book, گفتگو با download, حال گفتگو با ebok, حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود PDFدوست داشتم کتاب بیشتر درباره‌ی خود احمد محمود می‌بود ، که به غیر از چند قسمت نسبتا کوتاه اشاره‌ی خاصی به خود نویسنده نشده بود، اما همین قسمت های کوتاه هم واقعا لذت بخش بودموقع خوندن کتاب حس می‌کردم کنار احمد محمودنشستم و دارم حضوری باهاش صحبت می‌کنماز اونجایی که توی این کتاب، همه ی کارهای احمد محمود اسپویل می‌شه، بهتره کتاب رو بعد از خوندن همه‌ی آثار نوی


 • Moslem Delshad

  حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود حکایتِ epub, حال mobile, گفتگو pdf, با free, احمد kindle, محمود kindle, حکایتِ حال book, گفتگو با download, حال گفتگو با ebok, حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود PDFیک گفتگوی طولانی، جذاب و خواندنی با احمد محمود


 • Hasti Khodakarami

  حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود حکایتِ epub, حال mobile, گفتگو pdf, با free, احمد kindle, محمود kindle, حکایتِ حال book, گفتگو با download, حال گفتگو با ebok, حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود PDFگفت‌وگویی ساده و صادقانه که خواننده را با تفکرات و سبک داستان نویسی احمد محمود به خوبی آشنا می‌کند علاوه بر این احمد محمود در جای جای گفت‌وگو به آثار ا


 • Danial

  حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود حکایتِ epub, حال mobile, گفتگو pdf, با free, احمد kindle, محمود kindle, حکایتِ حال book, گفتگو با download, حال گفتگو با ebok, حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود PDFاگرچه گفتگو با زیرکی محمود کنترل می‌شود اما وجد و اصرار گلستان گاه و بی‌گاه آن را مخدوش می‌کند سوال‌های بی‌اهمیت هرچند کمند ولی در تغییر محور گفتگو بی‌تاثیر نیست بطوریکه مصاحبه‌کننده محمود را به شرح و تفصیل و تفسیر آثارش ناچار می‌کند نیز درباره دیگر نویسندگان و دیگر کتاب‌ها نکته ویژه


 • Ahmad Sharabiani

  حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود حکایتِ epub, حال mobile, گفتگو pdf, با free, احمد kindle, محمود kindle, حکایتِ حال book, گفتگو با download, حال گفتگو با ebok, حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود PDFعنوان حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود ؛ احمد محمود؛ تالیف لیلی گلستان


 • Ali Amiri

  حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود حکایتِ epub, حال mobile, گفتگو pdf, با free, احمد kindle, محمود kindle, حکایتِ حال book, گفتگو با download, حال گفتگو با ebok, حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود PDFهر چند پرسش‌های خانم گلستان پراکنده و گاهی چرت و پرت است، و در اوایل کتاب، پرسش‌ها ترتیب مسخره‌ای دارند و به نتیجه‌ی منطقی نمی‌رسند در گفت‌وگو، اما پاسخ‌های احمد محمود آن‌قدر خوب و دقیق و صریح و حرفه‌ای است که خواننده را بی‌نصیب نمی‌گذارد‏


 • Sajad Afshar

  حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود حکایتِ epub, حال mobile, گفتگو pdf, با free, احمد kindle, محمود kindle, حکایتِ حال book, گفتگو با download, حال گفتگو با ebok, حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود PDFگفتگوی لیلی گلستان با احمد محمود درباره کتابهایش و ادبیات و چیزهای دیگربیشتر نمی گویم جز اینکه اگر کتاب های احمد محمود را خوانده باشید و بعد به سراغ این کتاب بیایید خیلی لذت بخش تر خواهد بود هرچند من که تا الان از احمد محمود کتابی نخوانده ام لذت بردم


 • Soormeh

  حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود حکایتِ epub, حال mobile, گفتگو pdf, با free, احمد kindle, محمود kindle, حکایتِ حال book, گفتگو با download, حال گفتگو با ebok, حکایتِ حال گفتگو با احمد محمود PDFبرای کسانی که احمد محمود و داستان هایش را دوست دارند جذاب خواهد بود گرچه متاسفانه مصاحبه با احمد محمود در این کتاب قبل از بیرون آمدن کتاب درخت انجیر معابد انجام شده و در نتیجه نظرات محمود درباره درخت امجیر معابد ،که از نظر من پر استعاره ترین و نمادین ترین کتاب اوست، و شاید به توضیح بیشتری نیاز داشته باشد، نیامده درباره بقیه کتاب هایش هم من همچنان دوست داشتم بیشتر از این بدانمبه طور کلی متاسفانه دربا


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *