Osnove statističke metode za nematematičare Kindle

Small> O osnovnim pojmovima vjerojatnosti; Mjere centralne tendencije; Mjere varijabilnosti; Grafičko prikazivanje rezultata; Normalna raspodjela neke druge raspodjele; Položaj pojedinog rezultata u grupi; Razlika između Osnove statističke PDF/EPUB or dviju aritmetičkih sredina; Dvosmjerno ili jednosmjerno testiranje razlike; Testiranje razlike među proporcijama; Teš.

osnove ebok statističke book metode book nematematičare kindle Osnove statističke pdf metode za ebok statističke metode za pdf Osnove statističke metode za nematematičare KindleSmall> O osnovnim pojmovima vjerojatnosti; Mjere centralne tendencije; Mjere varijabilnosti; Grafičko prikazivanje rezultata; Normalna raspodjela neke druge raspodjele; Položaj pojedinog rezultata u grupi; Razlika između Osnove statističke PDF/EPUB or dviju aritmetičkih sredina; Dvosmjerno ili jednosmjerno testiranje razlike; Testiranje razlike među proporcijama; Teš.

[Reading] ➾ Osnove statističke metode za nematematičare By Boris Petz – Blackswantea.co.uk Zašto statistika Provjerite svoje znanje iz osnova računanja; O osnovnim pojmovima vjerojatnosti; Mjere centralne tendencije; Mjere varijabilnosti; Grafičko prikazivanje rezultata; Normalna raspodj[Reading] Osnove statističke metode za nematematičare By Boris Petz Blackswantea.co.uk Zašto statistika Provjerite svoje znanje iz osnova računanja; O osnovnim pojmovima vjerojatnosti; Mjere centralne tendencije; Mjere varijabilnosti; Grafičko prikazivanje rezultata; Normalna raspodj Zašto statistika Provjerite svoje znanje iz osnova računanja; metode za PDF

Osnove statističke metode za nematematičare Kindle .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *