เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something

เมื่อฉันอายุ kindle thirty pdf something free เมื่อฉันอายุ 30 free เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something eBook??มารวบรวม ทบทวน วิเคราะห์ และบอกกับตัวเองอย่างจริงจังว่า เราได้เรียนรู้อะไรที่จะพาชีวิตก้าวไปข้างหน้ากันบ้าง เพื่อให้ช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ เป็นช่วงเวลาของการเติบโตและมั่นคงอย่างก้าวกระโดดในชีวิต ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จงออกกำลังกาย เมื่อไรก็ตามที่ร่างกายต้องการพัก จงพักทั้งร่างกายและจิตใจ งานที่ควรจะทำไม่ใช่แค่งานที่รักแต่ต้องเป็นงานที?.

??มารวบรวม ทบทวน วิเคราะห์ และบอกกับตัวเองอย่างจริงจังว่า เราได้เรียนรู้อะไรที่จะพาชีวิตก้าวไปข้างหน้ากันบ้าง เพื่อให้ช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ เป็นช่วงเวลาของการเติบโตและมั่นคงอย่างก้าวกระโดดในชีวิต ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จงออกกำลังกาย เมื่อไรก็ตามที่ร่างกายต้องการพัก จงพักทั้งร่างกายและจิตใจ งานที่ควรจะทำไม่ใช่แค่งานที่รักแต่ต้องเป็นงานที?.

[Ebook] ➧ เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something Author เอกศักดิ์ ขาวสะอาด (โค้ชเอก) – Blackswantea.co.uk เวลาในชีวิต ผ่านไปเร็วกว่าที่เรานึกคิดเสมอ จากวัยเด็ก เผลอพริบตาเดีย[Ebook] เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something Author เอกศักดิ์ ขาวสะอาด (โค้ชเอก) Blackswantea.co.uk เวลาในชีวิต ผ่านไปเร็วกว่าที่เรานึกคิดเสมอ จากวัยเด็ก เผลอพริบตาเดีย? เวลาในชีวิต ผ่านไปเร็วกว่าที่เรานึกคิดเสมอ จากวัยเด็ก เผลอพริบตาเดียว เราอาจพบว่า ตัวเองก้าวเข้าใกล้วัย ไปแล้ว อย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ พบกับเคล็ดลับ ข้อ ที่จะเป็นดังแสงส่องทางให้ทุกคนหันกลั?.

เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something .

2 Comments on "เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something"

  • Fongkee Papinee

    เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something เมื่อฉันอายุ kindle, thirty pdf, something free, เมื่อฉันอายุ 30 free, เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something eBookเป็นหนังสือที่อ่านแล้ว ทำให้ฉุกคิดได้หลายๆเรื่อง และรู้สึกตระหนักถึงช่วงเวลาที่มันผ่านไปเร็วเหลือ


  • Nunny Huang

    เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something เมื่อฉันอายุ kindle, thirty pdf, something free, เมื่อฉันอายุ 30 free, เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something eBookเป็นหนังสือที่จุดประการให้เรารู้ว่า ควรจะทำอะไรบ้างตอนอายุ30 ทำให้มีความรู้สึกอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้น ถึงแม้จะทำไม่ได้ทั้ง30ข้อ แต่อาจจะมีบ้างข้อที่สามารถนำมาปรับใช้ได้


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *